Lok Shakti Jan 24: Shahrukh ka Rail safar: Yadvi chal par High Court ki roak